Plynový krb
Stolový sporák s ležením
krbová kamna s akumulací
Moderní krb s vložkou s třístranným prosklením
Kombinovaný kachlový krb
Zahradní gril

Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN přináší řadu inovativních řešení a především systém vedení spalin DOUBLE SPIN. Ten zajišťuje nejvhodnější trajektorii odvodu spalin ze spalovací komory do kopule vložky s cílem dosažení maximální ekologie, čistoty spalování, vysokou účinností a estetikou hoření.

Vložka Romotop KV 025 LN disponuje celkem třemi vedeními předehřátého spalovacího vzduchu. Všechny jsou plně regulovatelné jednoduše jediným ovládacím prvkem.

Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN navazuje na úspěšnou vložku KV 025 L, kterou mnoho našich zákazníků velmi dobře zná. KV 025 LN přináší opět řadu inovativních řešení, zejména pak nový systém vedení spalin double spin a dva různé jmenovité výkony. Nový systém vedení spalin double spin byl vyvinut speciálně pro vložku KV 025 LN. Na podnikové zkušebně firmy Romotop proběhly desítky hodin testování, měření a ladění nejvhodnější trajektorie odvodu spalin ze spalovací komory do kopule vložky s cílem dosažení zejména maximální ekologie a čistoty spalování v kombinaci s odpovídající účinností a pochopitelně estetikou hoření samotného. Základní podmínkou pro systém vedení spalin double spin bylo, aby nikterak nesnižoval schopnost hoření a zejména rozhořívání paliva a nezvyšoval požadavky na tah komína. Jak systém vedení spalin double spin vypadá, je patrno z obrázku. Je nutno si uvědomit, že se díváme na řez vložkou, kdy vidíme pouze levou polovinu KV 025 LN. Spaliny postupují stejným způsobem také v pravé polovině. K jejich rozdělení na dvě strany dochází po průchodu kolem prvního šamotového deflektoru. Toto rozdělení spalin do stran bylo velmi důležité pro správnou distribuci tepla k bokům vložky a pozitivně se projevuje i na estetice plamene, který má tímto tendenci hořet v celé šířce spalovací komory. Výstup spalin z vložky je jistě místo, na kterém se nevyplatí šetřit. Proto je krbová vložka Romotop KV 025 LN vybavena litinovou natáčecí kopulí s kolenem. Vnitřní plochy kopule zajišťují směřování spalin do komína a jsou značně namáhány zejména abrazivními složkami spalin. Proto je použita kvalitní silnostěnná litina zajišťující dlouhou životnost součásti. Protože je možno s kopulí i kolenem otáčet o 360°, jsou i netradiční způsoby napojení do sopouchu komína velmi snadné. Kopule je dále vybavena montážním otvorem pro teplotní čidlo automatické regulace spalovacího vzduchu. Krbovou vložku je také možno zakoupit s redukcí pro akumulační prstence.

Topeniště vložky je dalším silně namáhaným celkem. Zde je použito speciálního ocelového plechu typu COR-TEN. Jedná se o materiál patentovaný ve Spojených Státech, který dokáže při napadení korozí vytvářet ochrannou vrstvu zabraňující a zpomalující další průběh koroze. Zejména díky tomuto řešení může firma Romotop nabídnout zákazníkům záruku na topeniště 7 let. Ocelový plech navíc oproti litině umožňuje konstruktérům důmyslnější tvarování zejména rozvodů spalovacího vzduchu a tím posunout celkovou kvalitu výrobku mnohem výše. Dvířka jsou provedena jako celoprosklená s designovým potiskem vnějšího skla. Vnitřní sklo je opatřeno reflexní vrstvou odrážející tepelné záření zpět do topeniště. Snižuje se tak ostré tepelné záření z vložky a zároveň dochází ke zvýšení kvality spalování. Vnitřní spodní hrana dvířek má tvar šikmého skluzu navazující na muldu topeniště, takže nedochází k ulpívání popele v blízkosti dvířek a sekundární spalovací vzduch je přesně směřován na hořící palivo. Nečistoty jsou sekundárním oplachem skla strhávány zpět do ohniště. Mechanismus uzavírání dvířek je dvoubodový, zajišťující dokonalé uzavření spalovací komory přitažením dvířek ke korpusu ve dvou místech. Masivní klika a ovladač vzduchu z leštěné nerezové oceli dodává vložce luxusní vzhled. Krbová vložka je dostupná i ve verzi s jednoduchým prosklením. Vložka KV 025 LN je vybavena výklopným litinovým roštem, pod kterým je umístěn popelník. Popelník je proveden formou oblíbeného boxu, tedy nádoby se snadno zajistitelným víkem. Vynášení popele je tak mnohem komfortnější a hygienické.

U této kategorie vložek je samozřejmostí centrální přívod spalovacího vzduchu CPV, který umožňuje přivedení vzduchu potřebného pro hoření z exteriéru či jiných místností. CPV je možno napojit zespodu (z podlahy) nebo zezadu (ze stěny). Přiváděný vzduch je plně regulovatelný. Vložka Romotop KV 025 LN disponuje celkem třemi vedeními předehřátého spalovacího vzduchu. Všechny jsou plně regulovatelné jednoduše jediným ovládacím prvkem. Primární spalovací vzduch jdoucí pod rošt usnadňuje zátop a počáteční rozhoření paliva a při dalším hoření se již nemusí používat. Sekundární spa-lovací vzduch proudí kolem skla dvířek a udržuje ho vždy čisté, je potřebný zejména pro spalování prcha-vé hořlaviny uvolňující se z paliva a používá se v průběhu celé fáze hoření. Terciární spalovací vzduch je přiveden na zadní stranu topeniště pod šikmý šamotový deflektor a zajišťuje dohoření zbylé prchavé hoř-laviny, která nevyhořela při styku se sekundárním spalovacím vzduchem. Je jedním z faktorů stojícím za špičkovými ekologickými parametry KV 025 LN. Ale pozor, použití terciárního spalovacího vzduchu samo o sobě nezlepšuje parametry krbových vložek ani kamen. Jeho použití je zapotřebí pečlivě zvažovat v kontextu celkové konstrukce výrobku a zejména potvrdit zkouškami. Automatické používání terciárního spalovacího vzduchu při konstrukci může být silně kontraproduktivní! Mechanismus ovladače spalovacího vzduchu je nově bez problémů přístupný z kapsy pro popelník. KV 025 LN je pochopitelně vybavena výškově stavitelnými nožkami umožňující zvednutí vložky o 85 mm. Vložku Romotop KV 025 LN je možno vybavit vzhledovými zástavbovými rámečky o třech různých hloub-kách. U každé hlouby si lze vybrat z varianty třístranného nebo čtyřstranného zástavbového rámečku. Rámečky nejsou pevnou součástí vložky, takže usnadňují kamnáři obestavbu a skryjí drobné nepřesnosti. Rozměry rámečků odpovídají rozměrovým řadám kachloví vyráběného firmou Hein & spol, takže vzhled výsledného díla může být opravdu dokonalý. Krbová vložka KV 025 LN dosahuje díky své konstrukci naprosto výjimečných ekologických parametrů. Vysoce kvalitní spalování se projevuje nejen vždy čistým sklem, ale i velmi širokým rozsahem výkonů, při nichž vložka plní nejpřísnější evropské normy EN 13229/A2, DINplus, 15a B-VG a BlmSchV 2. KV 025 LN je první krbovou vložko Romotop, která byla certifikována státní zkušebnou pro dva různé jmenovité vý-kony, a sice 7 a 11 kW! Připadá Vám to zvláštní? Z pohledu certifikace výrobku je jmenovitý výkon zpravidla hodnota výkonu v kW, při níž je dosahováno nejlepších hodnot jak emisních parametrů, tak účinnosti spalování. Díky mo-derní konstrukci spalovací a kouřové komory se systémem double spin však dosahuje KV 025 LN špičko-vých parametrů ve velmi širokém rozsahu výkonů a mohla tedy být certifikována státní zkušebnou pro dva různé jmenovité výkony. Na obrázcích je vidět, že systém double spin dosahuje při spalování oproti standardním řešením optimálních hodnot jak účinnosti, tak emisí v mnohem širším intervalu výkonů. Toto rozšíření oblasti takzvaného optimálního výkonu a samozřejmě potvrzení těchto krajních hodnot státní autoritou, tedy certifikací státní zkušebnou, znamená pro zákazníka obrovskou výhodu, neboť si může být jist, že jeho krbová vložka při běžném topení pracuje vždy optimálně. Co znamená systém double spin pro koncového uživatele? • Hoření je mimořádně stabilní při různých dávkách paliva. Proces hoření se snadno udržuje i při malých dávkách paliva, tedy při topení na nízký výkon. • Při provozování v rozmezí jmenovitých výkonů 7 až 11 kW, je stále dosahováno optimálního spalování, kterého je obvykle u jiných výrobků dosahováno v mnohem užším intervalu a bývá reprezentováno pouze jedinou hodnotou. Samozřejmě ekologie provozu jde ruku v ruce s jeho ekonomikou. Velikost rozsahu těchto jmenovitých výkonů je zcela mimořádný. • Projektantům a dalším odborníkům umožňuje KV 025 LN své umístění do širokého spektra staveb s různými tepelnými ztrátami, a to i tam, kde obvykle krbová vložka s takto velkým prosklením nebyla vhodná. Potřebujete li jmenovitý výkon mezi 7 a 11 kW, stále můžete použít jeden a tentýž výrobek.