Regulátor
hoření RegEQ
 
Kategorie:Automatická regulace

Nejvyšší řada automatické regulace hoření je určena pro komplexní ovládání a zobrazení teplovodního vytápění v RD ve spojení s krbovou vložkou s teplovodním výměníkem. RegEQ obsahuje automatickou regulaci hoření, týdenní termostat a ekvitermní regulaci. Díky grafickému displeji získáte informaci o teplotách jednotlivých čidel, stavů natočení servopohonů a sepnutí/rozepnutí externích zařízení /čerpadel, elektropatrony, záložního plynového – elektrického zdroje, apod./. 
Regulace vytápění ovládá topný systém dle nastavené ekvitermní křivky a/nebo dle vztažné teploty v interiéru. Obsahuje přednastavené, nejčastěji používané topné systémy. Jde o otevřený systém, který umožňuje úpravy parametrů a funkcí k jeho maximálnímu využití.

Regulace hoření spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace probíhá ve 20 změnách pohybů klapky v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Základní vlastnosti
·         Prodlužuje proces hoření a interval přikládání
·         Snižuje spotřebu paliva
·         Zabraňuje přetopení topného systému
·         Zvyšuje bezpečnost topení
·         Signalizuje opticky a zvukově potřebu dalšího přiložení paliva /možnost vypnutí/
·         Prodlužuje životnost topného systému
·         Znatelně zvyšuje účinnost topného systému
·         Vylepšuje tepelnou pohodu vytápěného prostoru
·         Technické vlastnosti
·         Regulace spalovacího procesu v topeništi
·         Řízení primárního okruhu teplovodního vytápění
·         Řízení nabíjení AKU nádrže
·         Spínání záložních kotlů a el. topných těles
·         Alarmové funkce
·         Ukládání historie regulační činnosti na SD kartu
·         Aplikační software na PC
·         Přednastavené topné systémy v paměti
·         Design určený do interiéru
·         Barevný dotykový displej
·         Jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce
·         Grafické zobrazení topného systému /keramické tahy nebo teplovodní okruh/

Určení
·         Ohniště se spalinovým výměníkem a teplovodním výměníkem
·         Ohniště s teplovodním výměníkem a akumulační nádrží
·         Soustava s krbem, aku nádrží a radiátory
·         Soustava s krbem, aku, radiátory a TV
·         Soustava s krbem, aku, radiátory a TV a záložním zdrojem jako jsou eletrické patrony, plynový kotel atd.

Obsah balení
·         centrální jednotka
·         zobrazovací displej s instalační krabicí
·         teplotní čidlo spalin + šroubení
·         regulační klapka pr.100, resp. 120, 150 mm
·         servopohon Timpex 24V/AC/DC/Belimo/
·         propojovací kabely
·         dokumentace 

Pozn.: obsah balení může být odlišný dle specifikace objednávky