Ambiente
A4 H2O
 
Kategorie:kamna Spartherm
výkon voda:
  • 5,4 kW
výkon vzduch:
  • 8 KW
typ:
  • Teplovodní kamna
výška:
  • 1702 mm
šířka:
  • 461 mm
hloubka:
  • 625 mm
váha:
  • 230 kg
průměr kouřovodu:
  • 150 mm
barva:
  • dle vzorníku
palivo:
  • dřevo,dřevěné brikety

Krbová kamna AMBIENTE A4 odebírají spalovací vzduch z prostoru, kde jsou kamna instalována (provoz závislý na vzduchu z vytápěného prostoru). Je třeba zajistit, aby byl prostor, kde jsou kamna instalována, dostatečně  zásobován čerstvým vzduchem (podrobnosti viz příslušná vyhláška o provozu zařízení na pevná paliva, DIN 18896, odborná pravidla, apod.). Přívod  čerstvého vzduchu musí být zkontrolován montérem a provozovatelem. Při provozování více topenišť  v jedné místnosti nebo místnostech propojených společnou cirkulací vzduchu je třeba zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu. V případě  utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energií) se může stát, že přívod  čerstvého vzduchu nebude dostatečný. Toto může negativně ovlivnit tah v krbových kamnech, a tím i váš pocit pohody a v krajním případě i vaši bezpečnost. V takovém případě je třeba zajistit dodatečný přívod čerstvého vzduchu, např. zabudováním vzduchové klapky v blízkosti krbových kamen nebo instalací potrubí pro spalovací vzduch přiváděný zvenčí (viz 3.9.2.) nebo z jiné, dobře větrané místnosti (s výjimkou vytápěného prostoru). Je třeba dbát zejména na to, aby během provozu topeniště  bylo potrubí pro přívod spalovacího vzduchu otevřené. Provoz krbových kamen současně s ventilačním zařízením (např. digestoří, koupelnovým větrákem apod.) ve stejné místnosti nebo propojeném prostoru může negativně  ovlivnit funkci krbových kamen (může dojít k úniku kouře do obytné místnosti, a to i při zavřených dvířkách topeniště). Současný provoz těchto zařízení společně s krbovými kamny je proto nepřípustný, pokud nebudou přijata vhodná opatření!