Automatická regulace
Regulátor hoření Reg070

Automatická regulace Reg070 optimalizuje průběh hoření v ohništi a tím zajišťuje ekonomické a ekologické spalování paliva. Současně zabezpečuje rovnoměrnější a delší vytápění s pozitivním dopadem na hygienu vytápěného prostoru. Automatická regulace hoření Reg070 zvyšuje účinnost topného systému a tím znatelně snižuje finanční náklady na vytápění. Automatická regulace hoření je řízena elektronickou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem optimalizace hoření a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do spalovacího prostoru. Program optimalizace hoření se může přizpůsobit pro jakékoliv ohniště s centrálním přívodem vzduchu.

Technický popis

Reg070 obsahuje 1 vstup pro měření vysoké teploty spalin a 1 výstup pro ovládání servopohonu, umístěném na klapce přívodu vzduchu do ohniště. Dále umožňuje připojení dveřního spínače /není nutný pro činnost regulace/. Pro optimální nastavení slouží přednastavené programy, které odpovídají instalovanému topeništi.

Určení

·         krbová kamínka

·         teplovzdušné krby

·         akumulační stavby

Automatickou regulaci lze instalovat do téměř všech dostupných krbů a topenišť kamen. Jedinou podmínkou je centrální přívod vzduchu do topeniště a to většinou v podobě příruby o pr. 100, 120 nebo 150 mm /atypické tvary a velikosti řešíme individuálně/.

Obsah balení

·         centrální jednotka s řídící elektronikou

·         teplotní čidlo spalin + šroubení

·         regulační klapka pr.100, resp. 120, 150 mm

·         servopohon Belimo 24V

·         propojovací kabely s konektory

·         napájecí adaptér 24V/DC

 

·         dokumentace

Regulátor hoření Reg010

Reg010 je odlišná od ostatních našich regulací tím, že neobsahuje teplotní čidlo spalin. Regulace hoření probíhá na základě časového průběhu v postupném uzavírání klapky centrálního přívodu vzduchu. Reg010 vyniká snadnou instalací a nastavením. Je určena do staveb s přímým napojením topeniště na komín nebo s jednoduchým výměníkem. Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do ohniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace v reálu probíhá v 10-krocích pohybů klapky, resp. v úpravě množství vzduchu do ohniště v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie.

Technický popis
Automatická regulace hoření Reg010 je řízena elektronickou řídící jednotkou, která reguluje množství vzduchu do topeniště v závislosti na časovém průběhu probíhajícího hoření. Program regulace hoření se může nastavit pro různé topeniště s centrálním přívodem vzduchu. Dále umožňuje připojení dveřního spínače /pro činnost regulace není nutné připojení dveřního spínače/. Pro optimální nastavení slouží přednastavené programy, které odpovídají instalovanému topeništi. Reg010 obsahuje 14 přednastavených programů dle požadované maximální teploty nebo potřebné délky hoření. Regulace umožňuje i uživatelské poloautomatické přesné nastavení reg. průběhu hoření dle skutečné stavby. Režim regulace indikuje LED dioda s ovládacím tlačítkem. Součástí nastavení je i testovací program správnosti zapojení. Centrální elektronická jednotka je umístěna na klapce, resp. na servopohonu.

Určení

  • krbová kamínka
  • teplovzdušné krby
  • akumulační stavby

Automatickou regulaci lze instalovat téměř do všech dostupných krbů a topenišť. Jedinou podmínkou je centrální přívod vzduchu do topeniště a to většinou v podobě příruby o pr. 100, 120 nebo 150 mm /atypické tvary a velikosti řešíme individuálně/. Stavební instalace spočívá pouze v umístění ovládacího tlačítka na stěnu - podomítkovou elektroinstalační krabici.

Obsah balení
centrální jednotka Reg010
ovládací panel /tlačítko + LED dioda/
regulační klapka pr.100, resp. 120, 150 mm
servopohon Belimo 24V
propojovací kabel /jednotka Reg010 - ovládací panel/
dokumentace
volitelně dveřní spínač + kabel

  Predchozi   1  2